The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Бластиране със стъклени перли

Бластиране със стъклени перли. Едно от основните предимства на SLS технологията е възможността да се произвеждат детайли с изключително сложна конфигурация, без необходимостта от допълнителни подпори.

Принципа на изграждане на детайла използва несинтерования материал в камерата като подпора. Разбира се в резултат на това след приключването на производствения цикъл и охлаждането на работния контейнер е необходимо детайлите да бъдат извадени и почистени от неизползвания материал.

Съдържанието на работния контейнер

Това става на два етапа:

Първи етап

Механично почистване, в който детайлите се отделят и идентифицират от общата маса в работния контейнер. На този етап се извършва и грубо почистване на детайлите с помощта на четки с мек косъм с различни размери и форма.

Идентифицираният детайл

Тази операция е включена в цената на услугата отпечатване.

Детайл след механично почистване в ляво и след бластиране в дясно

Вторият етап

Бластиране със стъклени перли, представлява допълнителна операция, чрез която с помощта на специализирани бластиращи машини детайлите се почистват от остатъчните количества неизползван материал, като се гарантира запазването на геометрията на детайлите.

Процеса на бластиране

Цената за тази обработка е специфична и зависи от големината и геометрията на детайлите. Като цяло обикновено варира между 0.50€* до 2.50€* за детайл, но може да бъде и коренно различна за детайли със специфична геометрия, като например следния примерен детайл от нашето Ръководство за проектиране на детайли за SLS технология.

Бластирането със стъклени перли е задължителна операция, ако искате да приложите други довършителни операции върху детайла, като Оцветяване например.

* Всички цени са без начислен 20% ДДС, който се начислява, когато е необходимо.

Адрес

BG 6000 Стара Загора, Индустриална зона Юг

Телефон

+359 (0) 42 661 333

+359 (0) 883 551 333

Fax

+359 (0) 42 661 333