The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

AM Ръководство за проектиране за SLS

AM Ръководство за проектиране за SLS съдържа кратко описание на най-важните елементи на детайлите, проектирани за производство чрез SLS адитивна телнология.

Размери на кутията

Внимание: Работен обем = Размера на частите + Свиването!

Възможният размер на частта зависи от коефициента на свиване на материала.

При свиване от 3,2% за PA12 означава възможен размер на частта от 193,6 mm по оста Х.

Не е възможно да се изгради 330 x 250 × 200 mm част на EOS Formiga P110.

Слоеве

 • За да избегнете стъпки по повърхността, ъгълът на повърхността трябва да бъде 0 ° или > 20 ° към равнината X-Y
 • Видимост и размер в зависимост от дебелината на слоя

Панти и оси

 • Хлабина (A) за Панти:
  • x/y: 0.3 mm – 0.5 mm
  • z: 0.5 mm – 0.6 mm
 • Променливи които влияят на геометрията на детайлите:
  • Хлабина между втулката и оста (A)
  • Дължината на пантата (B)
  • Диаметър на оста (C)
  • дебелина на заобикалящата втулка (D)
  • посоката на изграждане
 • По-малки хлабини са възможни при тествани за дадено изделие специфични параметри.

Шрифтове

 • Минимален размер на шрифта 14, подходящ за във всяка посока
 • Възможни са по-малки шрифтове, но това зависи от:
  • посоката на изграждане
  • вдлъбнат / дебелината на шрифта
  • изпъкнал / височината на шрифта
 • Препоръчва се шрифта Sans serif

Толеранси на частите

 • Имайки предвид факта, че принтираме точно такава част каквато е проектирана в CAD системата не е възможно да се работи с несиметрични толеранси. Затова е необходимо още при проектирането да зададете симетрични толеранси.
 • Лошият пример е с несиметрични толеранси, а добрият със симетрични.
 • В адитивното производство е възможно да се работи само със симетрични толеранси.

Сглобки без хлабина

 • Заложете 0.1 mm разстояние за сглобки без хлабина
 • Без разстояние ще получите детайли с прес-съединение
 • Само за неподвижни една спрямо друга части! Иначе вижте Панти и Оси

Дебелини на Стени и Щифтове

 • Стени
  • X/Y
   • min дебелина на стена = 0.45 mm за FORMIGA P 110
   • min дебелина на стената с повторяемост и с механична якост = 1.5 mm
  • Z
   • min възможна дебелина на стената = един слой; стандартно 0.10 mm за FORMIGA P 110
 • Щифтове
  • min дебелина на щифт = 0.8 mm
  • min дебелина на щифт с повторяемост и с механична якост = 1.8 mm

Процепи

Min широчина на процепи в зависимост от дебелината на стената

Отвори

Min диаметър на отвор в зависимост от дебелината на стената

Дизайн на кухи тела

 • Неизползвания материал трябва да се извади
  • Проблем са тънките и дълги тръбички
  • Сложни части с вътрешни структури
  • Примерният детайл е лесен за производство, но материалът в кухината е много труден за изваждане (pic.2 в сиво). Със сгъстен въздух е възможно да се изчистят 1-2 витки от тръбата, останалото изисква ръчна работа и приспособления.
 • Ако прахът се отстранява лесно, времето за пост-обработка е по-кратко.
Примерна част
Примерна част (прозрачна)

Формат на данните

 • Стандартния файлов формат за AM технологията е STL
 • Файлът описва повърхност чрез триъгълници
 • Размерът на файла и детайлността на обекта зависят от броя на триъгълниците.
 • Повърхностите с квадратно сечение могат лесно да се опишат с малко триъгълници (pic.1). За свободни форми или кръгли части се нуждаете от много повече триъгълници (pic 2+3).
 • Препоръчителната стойност за пластмасови части е:
  • Линейна стъпка: 0.01 mm
  • Ъглова стъпка: 2°

Груба триангулация | Фина триангулация

Адрес

BG 6000 Стара Загора, Индустриална зона Юг

Телефон

+359 (0) 42 661 333

+359 (0) 883 551 333

Fax

+359 (0) 42 661 333