The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Какво е SLS?

Селективно лазерно синтероване (SLS) е процес на адитивно (добавъчно) производство, който принадлежи към семейството на Fusion Powder Bed. В SLS лазерът селективно стопява частиците на полимерния прах, сливайки ги заедно и изграждайки детайла слой по слой. Материалите, използвани в SLS, са термо пластични полимери, които се доставят в гранулирана форма.

SLS 3D принтирането се използва, както за прототипиране на функционални полимерни компоненти, така и за малки производствени серии, тъй като предлага много висока свобода на проектиране, висока точност и произвежда части с добри и постоянни механични свойства, за разлика от FDM или SLA. Възможностите на технологията могат да се използват в пълна степен, само когато дизайнерът вземе предвид основните ѝ предимства и ограничения.

Как работи SLS?

Ето какъв е SLS процесът на изработка:

  1. Празният контейнер и зоната за изграждане първо се нагряват точно под температурата на топене на полимера, а оформящият нож се нанася тънък слой прах върху платформата за изграждане.
  2. След това лазерът описва повърхността на следващия слой и избирателно стопява (синтерова) частиците на полимерния прах. Цялото напречно сечение на компонента се описва, така че този слой от частта да е изградена солидна.
  3. Когато слоят е завършен, платформата за изграждане се премества надолу и оформящият нож нанася следващия слой прах. Процесът се повтаря, докато цялата част бъде завършена.
  4. След отпечатването частите са изцяло затрупани в несинтерования прах и контейнера за изграждане трябва да се охлади, преди частите да могат да бъдат извадени. Това може да отнеме значително време (до 12 часа). След това частите се почистват със сгъстен въздух или с други средства за бластиране и са готови за използване или по-нататъшен пост-процес.

Характеристики на SLS

Параметри на принтерите

В SLS почти всички параметри на процеса са предварително зададени от производителя на машината. Използваната дебелина на слоя по подразбиране е 60-120 микрона.

Основното предимство на SLS технологията е, че не се нуждае от подпори. Несинтерованият материал осигурява на частта цялата необходима опора. По тази причина SLS може да се използва за създаване на геометрични форми, които са невъзможни за производство с друга технология.

Използването на целия работен обем е много важно при печат с SLS, особено за малки партиди. Кошче с определена височина ще отнеме приблизително същото време за отпечатване, независимо от броя на частите, които съдържа. Това е така, защото процесът на нанасяне на следващия слой материал определя общото време за обработка (лазерното сканиране се извършва много бързо) и машината ще трябва да премине през същия брой слоеве.

Адрес

BG 6000 Стара Загора, Индустриална зона Юг

Телефон

+359 (0) 42 661 333

+359 (0) 883 551 333

Fax

+359 (0) 42 661 333