The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Ръководство за подреждане

Подреждане за SLS 3D принтиране

Ръководство за подреждане.

Пространството е ценно, особено ако е парче земя в Лондон например. Триизмерният принтер има също ограничено пространство, в което да се изграждат части, така че повечето фирми имат структура за ценообразуване, базирана или включваща машинно пространство като цена.

Използвай Пространството на МАХ

Стремим се да направим структурата на ценообразуването много лесна за разбиране – тя се основава на заетия обем от вашите части ограничителната кутия (max X Y Z размери) в куб.сантиметри (см3). Това означава, че вие плащате за кутия с машинно пространство и това ви дава възможност да спестите – можете да поставите изненадващо количество части в малко пространство, като ги поставите добре.

Това е като да играеш Tetris, но в 3D.

Определете онези части, които не трябва да се завъртат в пространството или да се разместват една спрямо друга и ги фиксирайте, имайки предвид уникалните им геометрии.

По-долу са дадени някои визуални указания, които да ви помогнат, но преди да се потопите, имайте предвид няколко ограничения:

Визуални указания

  • Оставете минимум 2 мм между всякакви повърхности, не забравяйте, че вашите части ще бъдат мащабирани, за да се отчете свиването, когато се отпечатат, частите с разстояние 0,2 мм се слепват една за друга, когато бъдат отпечатани.
  • Имайте предвид ориентацията на частите и начина, по който трябва да бъде отпечатана (Вижте нашето ръководство за проектиране)
  • Колкото по-малка е вашата ограничителна кутия, толкова по-евтино ще бъде, така че опитайте да попълните колкото се може повече място!

Обикновено частите се разполагат една до друга съобразно мрежата на работното поле.

Повечето програми не се интересуват от оптималната подредба на частите.

А те заемат толкова много обем.

В таблицата по-долу сме посочили статистиката, на свободно разположени група от 36 части. В дясно сме калкулирали сумарния им обем.

389 x 205 x 150 = 11961 cm3

А сега да помислим. Имаме ли части на които външните габарити са по-малки от празното пространство на други части? Започваме с Tetris въртим и наместваме една в друга от най-големите, към по-малките.

Стъпка по стъпка, като внимаваме за разстоянията между частите.

Когато завършим подреждането на големите, можем да започнем с малките.

За малките части винаги има достатъчно място!

При тях по голямата опасност е да не ги заключим една с друга или в пространство от където не могат да излязат.

Когато сме готови можем да проверим резултата

129 x 132 x 211 = 3592 cm3; -70%

Намалили сме обема с 70%, иначе казано цената е станала повече от 3 пъти по-ниска.

Pro 3D Nesting

Разбира се, ако смятате да разпечатвате голямо количество части или работите серийни  части, можете да използвате професионална услуга за подреждане на частите.

Тя също струва пари, но предвид по-големия обем части инвестицията със сигурност си заслужава.

Materialise Magics Sinter Module

Адрес

BG 6000 Стара Загора, Индустриална зона Юг

Телефон

+359 (0) 42 661 333

+359 (0) 883 551 333

Fax

+359 (0) 42 661 333